Vi tror att man bygger ett starkt varumärke genom att blanda bra content med unika upplevelser. Att man delar med sig av en historia, ett budskap och en känsla när man möter sin publik eller målgrupp. Därför har vi satsat på att bli bra på just dessa två delar. Vi brinner för att producera innehåll och event av högsta kvalitet åt våra kunder och vi ser att innehåll som är sant, intressant och relevant skapar effektiv kommunikation. 

Vårt stora nätverk av duktiga projektledare, skribenter, fotografer, videoproducenter, formgivare, digitala specialister samt vårt event team säkerställer att vi kan leverera just den kompetens som våra uppdragsgivare kräver. Vi jobbar med flexibla team som håller nere de fasta kostnaderna.

För en del av våra uppdragsgivare är vi med i alla steg och för vissa fungerar vi som support i några delar. Vi är vana vid att jobba jämsides med såväl inhouse-team som andra byråer i våra leveranser.

Vårt arbetssätt

INSIKTER

Vi tar reda på vad som kännetecknar de personer som ni vill kommunicera med. Vilka är dom? Vad är de intresserade av? Hur ser deras yrkesroll ut? Vilka medier, sajter och kanaler är de intresserade av och följer?

PLANERING

Utifrån dessa insikter tar vi  fram en plan som möter målgruppens intresse samt

 behovet av information, inspiration, tips och upplevelser. Vi kartlägger det som redan finns och tar reda på hur det motsvarar behovet. De flesta av våra kunder har innehåll som kan återanvändas. Där kan vi hjälpa till att få större effekt genom att paketera innehållet, komplettera och skapa nya  kopplingar. 

PRODUKTION

Produktionen bygger på  vad det är för innehåll vi kommit fram till tidigare i processen. Vi behärskar vi de flesta format och kanaler – och det vi själva inte behärskar att producera lägger vi på vårt nätverk av experter. Marknaden uppdateras och förändras hela tiden och vi utvecklas med den.

SPRIDNING

Hur ni ska nå ut med ert innehåll är en avgörande fråga. Vi arbetar med att skapa förtjänad och förvärvad spridning. Förtjänad spridning genom PR insatser som leder till redaktionellt eller förvärvad spridning genom sök, 

native-annonsering sociala medier, samarbeten och display annonser. Vi har erfarenhet från såväl framgångsrikt PR-arbete som arbete med köpta kanaler.

UPPFÖLJNING

Vi hjälper vi dig att välja rätt kanaler och följa upp, analysera och optimera resultatet.

Vad vi kan

BiLD OCH FILM

Foton och rörligt material blir en allt viktigare del när man vill förmedla budskap och berättelser och kan vara avgörande för att fånga besökaren och för att få denne att stanna kvar. Vi lägger därför stor vikt vid  hög kvalitet när vi jobbar med våra uppdragsgivares innehåll.

EVENT OCH SAMPLES

Ska ni lansera en produkt, öppna en ny lokal eller fira något? Vi skapar event och upplevelser baserat på era mål och er identitet så att ni kan bygga en god relation med era medarbetare eller med er målgrupp för att stärka ert varumärke.

TEXT OCH REDAKTIONELLT

Vi har erfarenhet av att producera redaktionell text inom en mängd olika ämnesområden oavsett om det handlar om artiklar, texter för sociala medier, nyhetsbrev, faktaspäckade presentationer, eller PR utskick. I vårt nätverk ingår erfarna skribenter som kan fungera för olika typer av arbeten. 

SOCIALA MEDIER

Vill ni växa och nå ut på sociala medier? Eller kanske lära känna era följare lite närmare?

Låt oss hjälpa er att hitta rätt kanal, skapa kreativt innehåll, hantera er kundtjänst, analysera eller optimera er annonsering.

HEMSIDOR

Vi hjälper till med såväl strategi, idé och planering som produktion av webbinnehållet. Vi lägger vikt i att SEO-anpassa ert innehåll för att attrahera både besökare och sökmotorer samt att öka användarvänlighet för er och era kunder. Vi kan även sköta hantering och uppdatering för er nuvarande webbsida.